Kurs: Excel Pivottabeller 24. oktober kl 9-15


Vil du lære deg å analysere store mengder data i Excel på en brukervennlig, kort og oversiktlig måte. Ansatte ved UiS får 50% rabatt på Excel Pivottabell kurs hos UiS-IKT.

Forkunnskaper
På nivå med Excel videregående kurs eller tilsvarende kjennskap til programmet.

Kursbeskrivelse
Først får du en gjennomgang av ulike måter data kan gjøres tilgjengelige i Excel, avhengig av hvilket filformat dataene har. Mulige problemstillinger i forbindelse med formatinger blir gjennomgått, før vi viser deg ulike måter å analysere dataene. Excels gode analysemuligheter blir gjennomgått, og vi viser deg hvordan du kan bruke både pivottabell og pivotdiagram. Formler er nesten sekundært her – kreativitet og vissheten om rapportens utseende og innhold er mer viktig. Målet er å analysere store mengder data på en brukervennlig, kort og oversiktlig måte.

Pris for ansatte ved UiS
Kr. 1600 (normal pris 3.200)
Inkluderer lunsj og kursdokumentasjon.

Varighet
1 dag - fra kl 09.00 til ca kl 15.00

Sted
Ø-216 (Arne Rettedals hus)

Meld deg på via e-post uis-ikt@uis.no eller telefon 51 83 10 73

For mer informasjon om kursets innhold sjekk kursbeskrivelsen.


Sist oppdatert av Kathrine Jølle Wathne (12.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol