Jan Egeland holder forelesning om Syria-krigen


Hvorfor er det så vanskelig å få partene til forhandlingsbordet? Velkommen til Jan Egelands forelesning om Syria-krigen.

Foredraget har fått tittelen Syria-krigen – er det håp for fred og hjelpearbeidet? 

Jan Egeland, som er spesialrådgiver for FNs fredsinnsats i Syria, vil forelese om hvorfor det er så vanskelig å få partene til forhandlingsbordet, spillet mellom Russland og USA og mellom Iran og Saudi-Arabia, og om arbeidet for å komme inn med nødhjelp til Øst-Aleppo og de andre beleirede byene i Syria.

Alle er velkomne til å høre æresdoktoren ved UiS og generalsekretæren i Flyktninghjelpen forelese om de vanskelige og svært aktuelle temaene.

Tid: mandag 17. oktober 2016 kl 12.15 - 14
Sted: Arne Rettedals hus, Ø-110


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (11.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol