Kurs i prosjektstyringsmetodikk Prince2® Foundation ved UiS


Styrer du flere prosjekter, men føler du mangler styringsverktøy? PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments 2) er en internasjonalt anerkjent metode og sertifisering i prosjektledelse. Kurset holdes 8. – 10. november fra kl. 09-16.

Prince2® beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt, og er utviklet basert på erfaringer fra utallige prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter. Kursene passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis innen prosjektmetodikk.

Ansatte ved UiS gis 50% rabatt ved påmelding. Flere ansatte har meldt seg på kurset, men vi håper at enda flere som jobber med prosjekter ønsker kunnskap om beste praksis innen prosjektmetodikk.  

PRINCE2® Foundation kurs 8.-10. november
Kontakt oss på telefon 51 83 10 73 eller uis-ikt@uis.no 


Sist oppdatert av Jon Bjelland (10.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol