Datakurs for ansatte ved UiS


SAP portal kurs 10. oktober og Inspera Assessment introduksjonskurs for faglærere 11. oktober.

Kommende datakurs for ansatte ved UiS

SAP portal kurs avholdes 10. oktober. Kurset omhandler timeføring, fraværsmelding og reiseregning i SAP-portalen. Sted: S-104 (KK hus), Tid: 09:00 - 10:30


Inspera Assessment introduksjonskurs for faglærere.
Kurset gir en innføring i verktøyet Inspera Assessment for digital eksamen:

  • Produksjon av oppgaver til eksamen.
  • Vurdering/sensur i digital eksamen.

Morgenkurs 11. oktober kl: 09:00-11:30, rom: S-104 (KK hus)
Ettermiddagskurs 11. oktober kl: 12:30-15:00, rom S-104 (KK hus)


Påmelding til uis-ikt@uis.no eller telefon 51831073

Se en oversikt over alle datakurs for ansatte.


Sist oppdatert av Kathrine Jølle Wathne (05.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol