Feministiske perspektiver på transnasjonal adopsjon i kunst og forskning


Flere transnasjonalt adopterte er sterkt kritiske til dagens adopsjonssystem, og ulikhetene som systemet viderefører. Dette seminaret utforsker adopsjonskritikk i Skandinavia, og vil særlig adressere relasjonen mellom adopsjonskritikk og feministisk politikk. Velkommen til Stavanger kunsthall 8. oktober!

Siden slutten av Andre Verdenskrig har opp mot 100.000 barn blitt transnasjonalt adoptert til skandinaviske land. Adopsjonene har imøtekommet en sterk etterspørsel på barn i takt med at færre skandinavisk-fødte barn har blitt gitt til adopsjon. Samtidig har altruistiske forestillinger om transnasjonal adopsjon som en humanitær intervensjon, som redder barn fra fattigdom og krig, bidratt til fenomenets popularitet.

En voksende bevegelse av transnasjonalt adopterte i og utenfor Skandinavia forholder seg i dag sterkt kritisk til det transnasjonale adopsjonssystemet, og de strukturelle ulikheter som systemet viderefører. 

Dette seminaret utforsker adopsjonskritikk i Skandinavia, og har et spesielt fokus på hvordan denne kritikken har blitt til i en utveksling mellom forskning, aktivisme og kunst. Seminariet vil særlig adressere relasjonen mellom adopsjonskritikk og feministisk politikk.

I hvilket omfang er feministiske perspektiver med på å forme og skjerpe den aktuelle adopsjonskritikken? Og på hvilke måter kan adopsjonskritikken sies å utfordre og problematisere feministiske forestillinger om kjønn, slektskap og (u)likhet?

Seminaret vil finne sted på norsk, svensk og dansk, og det vil være mulighet for dialog mellom innledere og publikum.

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig her: heather@kunsthallstavanger.no

Seminaret er arrangeret af Nettverk for kjønnsforskning, UiS, i samarbeid med Kunsthall Stavanger.

Sted: Stavanger Kunsthall, Madlaveien 33, 4009 Stavanger
Dato: 8. oktober 2016
Klokka: 13.00-16.00

Innledere:
Anne Kyong Sook Øfsti, forfatter og forsker
Jane Jin Kaisen, billedkunstner og ph.d.-stipendiat i kunstnerisk forskning
Anna Jin Hwa Borstam, billedkunstner

Camilla Sune, billedkunstner
Lene Myong, forsker, Nettverk for kjønnsforskning, UiS


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (04.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no