Redusert bemanning \ reduced capacity at IT-servicedesk


IT-Servicedesk vil i perioden fra kl. 09:00 på torsdag 29.09 til 12:30 på fredag 30.09 ha noe redusert bemanning. Det medfører at enkelte av våre tjenester kan få lenger behandlingstid. Det kan også føre til kø på telefonhenvendelser til 51833000. Innkomne saker vil bli behandlet fortløpende i etterkant.

IT-Servicedesk will operate with reduced capacity between Thursday 29.09 at 09:00, and Friday 30.09 at 12:30. This may lead to longer response times or telephone queue at 51833000. Incoming cases are treated consecutively afterwards.


Sist oppdatert av Jan Tore Eielsen (28.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol