Reis billig eller hjelp kolleger å reise billig


UiS jobber for tiden med å få alle ansatte til å registrere sine mobilnumre. Dette gjør vi for at UiS-ansatte skal få tilbud om å bruke en App slik at de kan kjøpe månedsbillett for buss, tog og båt i hele Rogaland til kun 500 kroner.

Avtalen med HjemJobbHjem gir UiS-ansatte mulighet til å reise billig med kollektivtransport. I tillegg til buss og tog inkluderer billetten også Vassøy-fergen og hurtigbåt til Byøyene og Hommersåk. Billetten kan selvsagt også brukes utenom jobb, hver dag, døgnet rundt.

HjemJobbHjem er et samarbeidsprosjekt mellom Kolumbus, Bysykkelen, Sykkelløftet, Statens Vegvesen, kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune.

I disse dager sendes det ut purring på registrering av mobilnummer i forbindelse med avtalen. Vennligst svar på denne henvendelsen. 

Også de som i dag sykler eller går til jobb – og som ikke trenger dette tilbudet – må registrere sitt mobilnummer. Dette for at kollegene skal få tilgang til dette fantastiske tilbudet. Først når mange nok ansatte har registrert sitt mobilnummer, vil de få tilsendt spørreundersøkelsen og få tilgang til avtalen.

Avtalen innebærer at 75 prosent av våre ansatte må svare på en reisevaneundersøkelse. Når mange nok har besvart denne undersøkelsen kan UiS-ansatte få tilgang til en App som gjør at vi kan kombinere flere reisemåter og reise billig. 

Hvorfor må jeg registrere mobilnummeret mitt?

Dersom du tenker at du går, sykler eller uansett vil kjøre bil til jobb, og at dette ikke angår deg, er ikke det helt riktig. Selv om du ikke har tenkt å bruke denne ordningen, hjelper du dine kolleger ved å:

1) oppgi mobilnummeret, og
2) svare på reisevaneundersøkelsen (når den kommer)

Så dersom du ikke reiser kollektivt og synes det er fint med mindre trafikk, færre biler i bilkøen, støtt gjerne dem som vil ta buss/tog/båt billig. Det gjør du ved å gå inn på e-post-lenken som avdelingsdirektør Arnljot Corneliussen sender ut.

4 gode grunner til å delta

Det er altså flere gode grunner til å registrerer ditt mobilnummer og svare på reisevaneundersøkelsen selv om du selv ikke har tenkt å benytte deg av dette tilbudet: 

1) Kollegene dine er interessert i dette tilbudet. Du hjelper dem ved å registrere nummer og svare på undersøkelsen.
2) Det blir færre biler foran deg i bilkøen til og fra jobb, morgen og ettermiddag.
3) Det blir lettere å finne parkeringsplass på campus om morgenen.
4) Reisevaneundersøkelsen vil også bidra til å endre tilbudet slik at rutetidene bedre kan tilpasses reisebehovene til ansatte ved UiS.

Når får jeg reisevaneundersøkelsen?

Fram til nå har 1/3-del av våre ansatte registrert sine mobiltelefonnummer. For at denne avtalen skal tre i kraft trenger vi at nesten alle ansatte registrerer sitt mobiltelefonnummer. Dette er nødvendig da den gunstige billett-ordningen gis via en App. 

Reisevaneundersøkelsen vil så bli sendt ut på e-post til dem som har registrert mobilnummeret sitt. Dersom mange av de resterende 2/3-delen får registrert sine telefonnumre i denne uka, vil UiS-ansatte få tilsendt undersøkelsen ganske raskt – mulig allerede i slutten av denne uka.

HjemJobbHjem på campus

Hver dag i neste uke – uke 39 – vil representanter fra HjemJobbHjem ha stands flere steder på campus. Dette for å svare på spørsmål ansatte måtte ha når det gjelder denne avtalen og for å øke interessen blant våre ansatte.

Dette handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å sykle, gå og reise kollektivt når du kan, og kjøre bil når du må. HjemJobbHjem og UiS ønsker at vi sammen kan endre reisevanene våre og bidra til en grønnere by og region.

Les også artikkelen: Nå blir det lettere å la bilen stå hjemme.

Tekst: Karen Anne Okstad
 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (20.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol