Forslag om åpen publisering oversendt universitetsledelsen


Masteroppgaver skrevet på Universitetet i Stavanger vil snart bli fritt tilgjengelig på nett i Bibsys Brage.

Å lese tidligere leverte masteroppgaver for å hente inspirasjon til eget arbeid er populært blant studentene ved UiS, og det har ofte vært ventelister på de mest etterspurte oppgavene. Med Bibsys Brage blir det en forandring på dette. Brage er et såkalt åpent institusjonelt arkiv. Åpne institusjonelle arkiver er en viktig del av det som kalles for Open Access, eller Åpen Publisering på norsk. Dette er en publiseringsform der vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett. Åpen Publisering regnes som viktig for å sikre at ny viten gjøres tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Alle norske universiteter og en rekke høyskoler har allerede valgt å delta i et åpent institusjonelt arkiv og gjøre sine publikasjoner fritt tilgjengelig, og en regner med at stadig mer vil publiseres på denne måten i framtiden. Alt som legges ut i Brage og andre åpne institusjonelle arkiver kan helt lovlig og gratis lastes ned, leses og skrives ut i fulltekst . Til sammen 33 utdannings- og forskningsinstitusjoner publiserer i Brage.

Bibliotekdirektøren har nå oversendt universitetsledelsen et forslag om innføring av Åpen publisering på UiS. Som et ledd i forberedelsene til denne innføringen har biblioteket begynt å ta Brage i bruk. Biblioteket har i første omgang valgt å prioritere publisering av masteroppgaver i dette åpne arkivet. Nye masteroppgaver vil dermed fra 2009 kun bli tilgjengelig i elektronisk format i Brage. Her kan de fritt lastes ned i PDF-format og skrives ut hvis en skulle ønske det. Forfatterne har skrevet under på at de går med på dette. Hvis forfatter ikke ønsker å få sin oppgave publisert i Brage vil biblioteket ha denne oppgaven i trykt form.

Videre planer for Brage er å legge inn doktoravhandlinger avlagt ved UIS. Etter hvert håper vi også å få inn flest mulig av de artiklene som publiseres av UIS-ansatte i fagtidsskrifter. På sikt er det muligheter for at store deler av den forskningen som publiseres ved UiS skal kunne komme inn i Brage og dermed bli lett tilgjengelig for allmennheten.

Alt som publiseres i åpne institusjonelle arkiver i Norge samles i Nora (Norwegian Open Research Archives). Nora ble opprettet i 2005. Målsetningen er å etablere en nasjonal søketjeneste for åpne institusjonelle arkiv og stimulere til etablering av flere lokale åpne institusjonelle arkiv.

Les mer om Åpen Publisering og institusjonelle arkiv .

Les mer om Bibsys Brage her.

Søk etter publikasjoner fra UiS i Brage her.


Sist oppdatert av John David Didriksen (09.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Søk etter dokumenter fra UiS i Bibsys Brage:

Bibsys Brages logo


Søk i Nora:

Logo Nora