Kick-off for UiS


Tirsdag 12. august tok universitetsdirektør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen imot 240 ansatte for å skape et godt fellesskap og gi inspirasjon til et nytt akademisk år ved UiS.

Sommerbrun ledelse møtte vel 240 uthvilte og sommerbrune ansatte til kick-off i Arne Rettedals hus tirsdag 12. august. De ansatte ble orientert om status på hjemmebane så vel som i universitetsverden forøvrig; de fikk ros og inspirerende innspill fra UiS-ledelsen.

De frammøtte fikk også noen interessante betraktninger om nordmenn og kommunikasjon fra den kulturelle brobyggeren Pellegrino Riccardi, som med sin skarpe iakttakelse av nordmenn ga tilhørerne ny selvinnsikt om hvordan vi som nordmenn kommuniserer – og hvordan vi blir forstått og opplevd av andre.

De ansatte ble også nærmere kjent med StOr-leder Gaute Juveth, som avrundet Avspark før en stemningsskapende felleslunsj ble servert i kantina i Arne Rettedals hus.

Alt fungerer 100 prosent
Ressursdirektør John B. Møst åpnet arrangementet med å påpeke at Avspark er en fin tradisjon som det ikke er grunn til å endre på, ettersom vi jo ikke har så mange tradisjoner ved vårt unge universitet.

Videre framla universitetsdirektør Per Ramvi status for UiS og viste blant annet til søkertallene til årets studieopptak og påpekte at mastergradsstudiene ved UiS er godt søkt og at antall internasjonale studenter har økt fra 190 i fjor til 219 i år.

– Alt fungerer 100 prosent fra dag én, sa universitetsdirektøren og takket alle ansatte som hadde jobbet i sommer, samt de som nå tar imot de internasjonale studentene på glimrende vis.

Viktig med debatt og nettverksbygging
Etter status og ros fra universitetsdirektøren, åpnet rektor Aslaug Mikkelsen sin Avspark-tale med å påpeke at Avspark er et viktig arrangement for å få en følelse av at UiS-ansatte hører sammen i et fellesskap.

– Vi har nå klart å lage en strategi sammen, og vi har mye å bygge videre på, sa rektoren.

Hun trakk blant annet fram viktigheten av å debattere og planlegge.
– Vi må hele tiden planlegge og ha evne til å re-orientere oss, for forskningsfronten er aldri i ro. Vi må løpende diskutere kurs og retning.

Mikkelsen skisserte hovedmønsteret i universitetssektoren i Europa: fusjoner og nettverksbygging. Hun viste til England, Danmark, Sverige og Finland, der universitetene er flittige til å fusjonere og danne nettverk.

– Det som er viktig er at vi ikke blir isolert. Vi må hele tiden tenke på hvem vi vil samarbeide nasjonalt og internasjonalt med, sa rektoren som hadde mye på hjertet både hva angikk samarbeid og nettverk, handlingsplaner og prioriteringsdiskusjoner, arbeidsmiljø, åpenhet og debatt.

Rektoren avsluttet med et tankevekkende dikt om det å ta risiko.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (12.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Per Ramvi og Aslaug Mikkelsen.
Universitetsdirektør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen tok imot 240 ansatte for å skape fellesskap og gi inspirasjon til et nytt akademisk år ved UiS.

UiS-mingling i Arne Rettedals hus ved årets Avspark.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER