Bestillinger til SiS Kafè


I følge Statens økonomireglement skal alle bestillinger godkjennes på forhånd. Alle kjøp hos SiS Kafé skal utføres via Basware PM. Det skal ikke foretas bestillinger via telefon, mail eller oppmøte i kantinen. Basware PM er et system som ivaretar dette kravet, og som systematisk oppbevarer dokumentasjon rundt ett hvert kjøp. Bestillinger utført i Basware PM får påført ett ordrenummer som leverandøren merker fakturaen med. Ordrenummeret er en garanti til leverandøren om at kjøp er godkjent. Hvert institutt har brukere opprettet i systemet. Disse må kontaktes ved bestilling. Dersom du er usikker på hvem som bestiller på ditt institutt/avdeling, ta kontakt med Katrine Thorsen, Avd. for Økonomi- og virksomhetsstyring

Lenker til Økonomihåndbok - oversikt over brukere


Sist oppdatert av Åse Ormøy (05.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol