Toddlernes rom og Prinsessen på erten


Lørdag 3. september viser Siri Dybwik 2 av sine arbeider som er tilknyttet programområdet Utøverkunnskap ved Institutt for musikk og dans.

Toddlernes rom er en scenisk produksjon for barn i alderen 0-3 år. Produksjonen har turnért i Europa siden januar 2015. I tillegg til at Siri Dybwik undersøker utøveren i samspill med toddleren er forestillingen også utgangspunkt for førstelektor Kirsten Halle sin forskning. 

Kirsten Halle er ansatt ved Barnehageutdanningen ved UiS.

Toddlernes rom spiller på Rogaland Teater: http://www.rogaland-teater.no/program/lørdagsgodt-toddlernes-rom

Prinsessen på erten vises i Sandnes Kulturhus. Forestillingen hadde internasjonal premiere I England 27. august og skal spille 89 ganger i løpet av høsten 2016.

Arbeidet er utgangspunkt for forskning og her undersøker Kirsten Halle og Siri Dybwik utøverne i samspill med barna i en interaktiv kontekst. Arbeidet ses i lys av relasjonell estetikk.

Prinsessen på erten: http://ras.as/program/1243


Sist oppdatert av Lena Crosby Haug (01.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol