Nå blir det lettere å la bilen stå hjemme!


UiS har laget avtale med HjemJobbHjem. Etter å ha gjennomført en reisevaneundersøkelse kan du som UiS-ansatt reise så mye du vil med buss og tog i hele Rogaland samt få fri bruk av bysykler for kun 500 kroner i måneden.

HjemJobbHjem er et samarbeidsprosjekt mellom KolumbusBysykkelenSykkelløftet, Statens vegvesen og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune.

UiS og HjemJobbHjem (HJH) har i dag – 1. september 2016 – signert en avtale som gir tilbud til alle ansatte om buss, tog og bysykler i Rogaland fylke.

Formålet med avtalen er å redusere bilandelen, få bedre parkeringsforhold, bedre miljø og forbedre ansattes helse.

Spørreundersøkelse

Før avtalen kan tas i bruk må de ansatte delta i en spørreundersøkelse om reisevaner. Det er HJH som sender ut undersøkelsen. Den er anonymisert og opplysninger kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

HJH-avtalen kan først tre i kraft etter at svarprosenten på reisevaneundersøkelsen er på minst 75 prosent.

Svarene skal brukes til å tilrettelegge og forbedre avtalen.

HjemJobbHjem-billett

I tillegg vil UiS sende ut et spørreskjema hvor de ber alle ansatte om å registrere sine mobilnumre. Hver enkelt bruker vil da kunne få tilgang til HjemJobbHjem-billetten via en mobil-app.

Når minst 75 prosent av de ansatte har svart på undersøkelsen som følger med HjemJobbHjem-avtalen, blir 30-dagersbilletten for buss og tog tilgjengelig for deg og dine kolleger. Du vil motta en SMS når billetten er tilgjengelig.

HjemJobbHjem-biletten kan brukes på buss og tog i hele Rogaland, Vassøy-ferja og hurtigbåt til og fra Byøyene og Hommersåk.

Billetten er også gyldig på nattbussen.

Billetten gjelder i 30 dager fra den dagen du kjøper den. Når en 30-dagers periode er over, velger du selv om du vil kjøpe en ny billett som varer i 30 nye dager.

Mange brukere

Over 130 bedrifter og organisasjoner i Rogaland er i dag tilknyttet HJH-avtalen. Totalt er det rundt 37 000 arbeidstakere som har tilgang til HjemJobbHjem-billetten.

SUS, Fylkeskommunen, Politiet, Lyse og IVAR er eksempler på bedrifter som har en slik avtale.

Kontaktperson for avtalen ved UiS er Arnljot Corneliussen: tlf.: 51832711; e-post: arnljot.corneliussen@uis.no

Mer info finner du på:
www.Hjemjobbhjem.no
www.bysykkelen.no
www.kolumbus.no

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (02.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol