UiS med i stort Erasmus+-prosjekt


UiS er det norske partneruniversitetet i Erasmus+-prosjektet RecoLatin, som nå er godkjent av programkomiteen for Erasmus+. Prosjektet starter i oktober, og strekker seg over tre år. Prosjektet er knyttet til akkreditering og godskriving av utdanning i latinamerika.

RecoLatin er et prosjekt der akkrediterings- og godskrivingsorganisasjoner i partnerlandene er sentrale aktører. Fra Norge er det NOKUT som deltar. NOKUT foreslo Universitetet i Stavanger som norsk universitetetspartner i prosjektet, som nå er godkjent av programkomiteen i Erasmus+. Prosjektet starter 15. oktober 2016 og varer i tre år.

Prosjektet var ett av 736 søknader i denne runden, der kun 136 ble tildelt midler. Prosjektet fikk meget god omtale av vurderingskomiteen, og det er knyttet høy prestisje til dette prosjektet. Totalt fikk prosjektet tildelt nær 10 millioner kroner. Fra Norge deltar NOKUT og Universitetet i Stavanger. De øvrige 15 partnerne i prosjektet er Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Italia) (prosjektkoordinator), CIMEA (Italia), Universitetet i Bologna (Italia), Centre International d'Études Pédagogiques (Frankrike), Université Paris Descartes (Frankrike), DGAIR (Mexico), Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico), Universidad de Monterrey (Mexico), Ministerio de Educación de Panamá (Panama), Universidad de Panamá (Panama), Universidad Autónoma de Chiriquí (Panama), Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay), Universidad de la República (Uruguay), Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (Uruguay), samt Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

Magdalena Brekke på internasjonalt kontor er prosjektets kontaktperson ved Universitetet i Stavanger.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (01.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol