Prosjektmidler fra Norgesuniversitetet


Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017 med varighet i inntil to år. Søknadsfristen er 20. oktober.

Norgesuniversitetet (NUV) har frist for søknader om prosjektstøtte 20. oktober. Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor tre satsingsområder:

  • Aktiv læring

  • Digitale læringsfomer for arbeidslivet

  • Digital vurdering

Søknadsskjema og vilkår er tilgjengelige på NUV sine nettsider:

https://www.norgesuniversitetet.no/prosjekter

Søknader fra UiS skal prioriteres av sentral ledelse, og tittel på søknadene skal sendes til NETTOP-UIS ved underdirektør Atle Løkken (atle.lokken@uis.no) innen fredag 14. oktober. Søknadstitlene skal inngå i brev sendt fra UiS sentralt til NUV, og søknader som ikke inngår i dette brevet vil ikke bli akseptert av NUV.

Prosjektleder for en søknad er selv ansvarlig for at søknaden blir innlevert via NUV sin nettside, innen fristen 20. oktober.

Eventuelle spørsmål angående prosjektsøknader til NUV kan rettes til underdirektør Atle Løkken.


Sist oppdatert av Helene Gram (30.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no