Utlysning: Erasmus+ stipend til ansatt- og undervisningsmobilitet for 2016-2017


Internasjonalt kontor minner om at det fremdeles er noen Erasmus+ stipender til ansatt- og undervisningsmobilitet for studieåret 2016-2017. Send søknad så snart som mulig!

Hovedmålet med stipendet å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke evnen til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift. Videre skal den bidra til å internasjonalisere utdanningstilbudet i Europa, øke språk- og kulturkunnskaper og -forståelse og skape tettere bånd mellom utdanning og arbeidsliv.

Det er to ordninger for utveksling for ansatte:

Undervisningsmobilitet - gir mulighet for faglig ansatte å reise på undervisningsoppdrag til en av våre samarbeidspartnerer

Ansattmobilitet - gir mulighet både for faglig og teknisk-administrativt ansatte til å hospitere, gå på kurs, delta i staff weeks, reise på studiebesøk hos universiteter, organisasjoner og bedrifter.

Stipendet gis støtte til reise og opphold, men er å regne som et tilskudd, ikke fullfinansiering. Stipendet gis individuelt, men små grupper som ønsker å reise i fellesskap kan vurderes samlet.

Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles løpende av Internasjonalt kontor så langt midlene strekker til. For at flest mulig skal få dra nytte av stipendet tildeler vi i inneværende periode for fem arbeidsdager og inntil to dager med reisestøtte.

Full omtale med alle vilkår og søknadsskjema finner du her:

Undervisningsmobilitet (undervisningsoppdrag)

Ansattmobilitet (kurs, hospitering osv.)


Sist oppdatert av Hege Rosså (14.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol