Kurs i Møte og utvalgsbehandling i Public360


Det holdes gratis internt kurs i utvalgsmodulen, Tirsdag 6. september 12:30-15:00 på datarommet A-117 i Hagbard Line-huset. Kurset er beregnet for utvalgssekretærer i sentrale/lokale råd- og utvalg ved Universitetet i Stavanger. Det anbefales at grunnkurs i Public360 er gjennomført.

Utvalgsmodulen en en modul i Public360 som støtter utvalgssekretæren i å forberede og avholde møtene papirløst. Sentrale arbeidsprosesser gjennomføres slik at informasjon forvaltes og distribueres på en betryggende og rutinemessig måte.

Påmelding sendes til dokumentsenteret@uis.no.

Vel møtt!


Sist oppdatert av Enis Laja (24.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol