Småskala gasskraftverk under lupen


Homam Nikpey Somehsaraei ved Institutt for petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har tatt doktorgraden på studier av drivstoff-fleksible mikrogassturbinsystemer.

Arbeidet er en del av et forskningsprosjekt innen teoretisk og eksperimentell undersøkelse av biogassdrevet teknologi ved hjelp av avansert og intelligent modellerings- og overvåkingsverktøy.

- Hovedformålet med forskningen har vært å utvikle kunnskap og kompetanse innen effektiv utnyttelse av biogass i småskala energikonverteringsteknologier, sier Homam.

Avhandlingen “On Experimental and Theoretical Studies of Fuel Flexible Micro Gas Turbine Systems” presenterer utviklingen av modeller for simulering, analyse og overvåking av mikrogassturbinteknologi innen varmekraft. En analyse av innovative løsninger inngår også i forskningen.

Studien gir et verdifullt bidrag til en dypere forståelse av de tekniske begrensningene og av mulighetene i distribuert kraftproduksjon, spesielt i lys av en forventet økning i småskala kraftproduksjon i Europa.

Norges Forskningsråd (NFR) og Lyse Energi AS har bidratt økonomisk til forskningsarbeidet.

Hovedveileder for avhandlingen har vært Mohsen Asadi og medveileder var Peter Breuhaus.

Tekst og foto: Lars Gunnar Dahle­


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (25.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol