Oppdatering om Audio/Video vakttelefonen - Audio/Video help information


Alle henvendelser til IT, Nettop, Lønnsenhet (SAP) og Dokumentsenteret skal gå via UiS Servicetorg på telefon 51 83 30 00, inkludert Audio/Video vakttelefonen.
For akutt A/V-hjelp, benytt forvalg 8 – du behøver ikke vente til hele beskjeden er lest opp.
Direkte oppringing til 518 34567 er ikke lenger mulig.

All enquiries to IT, Nettop, Payroll Office (SAP), and the Document Centre should be made via the UiS service line at 51 83 30 00, including the Audio/Video help line.

For urgent A/V-help use selection 8 - you don't have to listen through the whole menu listing.


Sist oppdatert av Jan Tore Eielsen (16.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol