Velkommen-kampanje til nye studenter


Universitetet i Stavanger ønsker alle nye studenter hjertelig velkommen til semesterstart og nytt studieår. I år vil velkomsten være litt ekstra spesiell.

UiS ønsker at alle nye studenter vil bli vel tatt vel imot ikke bare på campus, men også av innbyggere i Stavanger. Dette skal vi å gjøre med en storstilt kampanje i forbindelse med semesterstart. Kampanjen inneholder flere elementer i forskjellige flater og kanaler.

4000 nye studenter
Alle de 4000 nye studentene, inkludert internasjonale studenter, får fornavnet sitt trykket på annonsebanner. Budskapet er todelt: UiS vil vise regionen hvor mange nye studenter som ankommer samt hvor stor pris vi setter på dem, alle som én.

Annonsen publiseres i Stavanger Aftenblad lørdag 13. august og vil også være plassert på diverse bussholdeplasser i uke 33.

Tre nye studenter
Tre av de 4000 studentene profileres enkeltvis. Dette for å personifisere kampanjen og vise eksempler på hvem den nye UiS-studenten er og hva hun/han studerer. Disse tre annonsene vil rullere på SA nett og Byas, samt på busstopp, i uke 33.

I løpet av uke 32 ankommer de tre studentene byen. De vil bli vel tatt imot med en velkomstkomite fra UiS. Nettop vil filme velkomsten.


På UiS-campus
Vi ønsker også studentene velkommen på campus med annonse i Fadderavisen og på UiS.no og student.uis.no.

Klistermerker

For å synliggjøre velkomsten ytterligere produseres det klistermerker.

Til butikker, kafeer og kulturinstitusjoner i Stavanger sentrum er det blitt laget velkommen-merker til inngangspartier.

Til ansatte er det laget klistermerker som lyder: Kjære student, velkommen! Disse vil sendes til institutter ved UiS med internpost i løpet av uke 32.

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (08.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol