Science Week 2008


Science Week 2008 går av stabelen over tre dager fordelt på Ottawa og Washington DC den 20.-22. oktober 2008. Årets Science Week har temaet ”Health – Energy – Global Impact” og vil fokusere på forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og Nord-Amerika innen disse temaene.

Den norske ambassaden i USA arrangerer hvert år en konferanse for forskning, innovasjon og høyere utdanning, kalt Transatlantic Science Week. Seminaret er en møteplass for samarbeid innefor disse områdene. Et trilateralt perspektiv medfører at konferansen i år arrangeres i Ottawa og Washington DC.

Utdanningssamarbeid
Det har tidligere vært tradisjon for å inkludere høyere utdanning som et element i programmet for Science Week, og for å styrke dette i årets konferanse vil Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) sammen med partnerorganisasjonene Association of Universities and Colleges in Canada (AUCC) og Council of Graduate Schools i USA arrangere programelementer under Science Week med samarbeid innen høyere utdanning som tema. Det vil bli arrangert sessions både i Ottawa og Washington DC, og deltakerne på disse korte seminarene vil også ta del i det øvrige programmet i Science Week.

Utdanningsdelen av Science Week har overskriften ”Successful partnerships in higher education”, noe som reflekterer at en ønsker å fokusere på partnerskap som samarbeidsform. Deltakerne vil være representanter for administrasjon og fagmiljøer fra norsk og nordamerikansk side som er interessert i denne typen samarbeid, og det vil bli lagt til rette for diskusjon omkring partnerskap og andre samarbeidsformer, så som joint degrees og utvikling av felles curricula. 

Aktuelle deltakere bes om å benytte påmeldingsskjema fra ambassaden. For mer informasjon, se: www.norway.org/restech/scienceweek


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (10.07.2008)

Skriv ut artikkel print symbol