Utlysning av Kunnskapsdepartementets likestillingspris


Kunnskapsdepartementets likestillingspris 2008 skal premiere de beste handlingsplanene og tiltakene rettet mot likestillingsarbeid ved universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene.

- Jeg håper prisen vil bidra til innovativ tekning omkring sektorens egne likestillingstiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Hensikten med prisen er å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger og stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i akademia.

Likestillingsprisen ble første gang delt ut i 2007 og ble da tildelt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (kr 1 500 000) og Institutt for marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø (kr 500 000). Likestillingsprisen er også i år på totalt 2 millioner kroner. Den er ment som et tilskudd til utdanningsinstitusjonens øvrige arbeid for likestilling.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) har i år som i fjor påtatt seg oppdraget å utlyse, vurdere og innstille til prisen. Sektoren inviteres til å sende inn sine allerede eksisterende handlingsplaner og likestillingstiltak til Kif-komiteen innen mandag 3. november 2008.

Mer om likestillingsprisen


Sist oppdatert av Silje Stangeland (08.07.2008)

Skriv ut artikkel print symbol