Ønsker studenter i samfunnsdebatt


100-årsmålene er en dugnad på nett for å få langsiktighet inn i norsk politikk. Prosjektet går fram mot stortingsvalget 2009 og har som mål å få en valgkamp med fokus på bærekraft og langsiktighet.

Nå inviterer organisasjonen Grønn Hverdag studenter med i debatten.

På nettstedet www.hundrearsmalene.no finnes metodebeskrivelser for dialogverksteder, innlegg om verdispørsmål og forslag til 100-årsmål for Norge.

Ifølge miljørådgiver Astrid Bjerke i Grønn Hverdag håper de verktøyet blant annet kan brukes i undervisning. Studenter oppfordres til å lage debattinnlegg, melde inn mål og stemme over hva som er viktige verdier for dem.

På nettstedet kan alle legge inn forslag til mål for de neste 100 år innenfor temaene livskvalitet, levestandard, globalt perspektiv og lederskap. Forslagene til mål vil så bli lagt ut til avstemning på nett. Resultatene av avstemningen vil så bli presentert for politikere og medier våren 2009. 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (01.07.2008)

Skriv ut artikkel print symbol