Nye medlemmer til hovedstyret i Norges forskningsråd


Kunnskapsdepartementet har foretatt en supplerende oppnevning til Norges forskningsråds hovedstyre. Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen (Oslo) er oppnevnt som hovedstyremedlem og leder for divisjonsstyret for innovasjon. Konserndirektør Margareth Øvrum (Bergen) er oppnevnt som hovedstyremedlem.

Vibeke Hammer Madsen (53) er administrerende direktør i HSH, og Margareth Øvrum (50) er konserndirektør for teknologi og ny energi i StatoilHydro. De etterfølger Alf Bjørseth og Siri Kalvig som har bedt om fritak fra vervene, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Norges forskningsråds hovedstyre har etter dette følgende sammensetning fram til 31. desember 2010:

• Direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt Geir Stene-Larsen (styreleder) (Bærum)
• Konsernsjef Unni Steinsmo (nestleder) (Trondheim)
• Professor Kari Melby (leder for divisjonsstyret for vitenskap) (Trondheim)
• Professor Knut Liestøl (leder for divisjonsstyret for store satsinger)(Oslo)
• Adm dir. Vibeke Hammer Madsen (leder for divisjonsstyret for innovasjon) (Oslo)
• Professor Ole Henrik Magga (Kautokeino)
• Konserndirektør Margareth Øvrum (Bergen)

Varamedlemmer:
1. Rektor Eli Bergsvik (Bergen)
2. Direktør Peter Wesenberg (Oslo)

Sist oppdatert av Silje Stangeland (01.07.2008)

Skriv ut artikkel print symbol