Ny prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Bjørg Frøysland Oftedal er oppnevnt som ny prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 2016 til 2020.

Bjørg Frøysland Oftedal er førsteamanuensis ved institutt for helsefag, og har vært ansatt ved nåværende UiS siden 1997. Hun er utdannet som sykepleier med spesialisering innen veiledning, har hovedfag i helsevitenskap ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, samt doktorgrad fra UiS (2011). Hennes faglige fordypningsområde er motivasjonsteori og veiledning, særlig knyttet til kronisk sykdom. Oftedal er dessuten fast medlem i fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 2016-2019.

For tiden er hun prosjektleder for et prosjekt som undersøker om internettbasert veiledning i allmennpraksis kan bedre motivasjon for diabetesregulerende adferd hos personer med type 2 diabetes. Foruten formidling av egen forskning har hun lang erfaring i undervisning og veiledning på bachelor og masternivå, samt medveileder for to doktorgradsstipendiater som begge hovedsakelig er finansiert av eksterne midler. Hun har også vært emneansvarlig for bacheloroppgaven i nettbasert sykepleiestudium, og har erfaring med studieplanarbeid.

I de siste årene har Oftedal vært med å utvikle og fremskaffe kunnskaper om de pedagogiske mulighetene knyttet til nye digitale læringsverktøy. Sammen med kolleger har hun publisert flere artikler innen digital læring. I tillegg er hun med i et pågående ERASMUS+ prosjekt, som i samarbeid med University of Nottingham og Universidad Catòlica de Valencia utvikler og implementerer en interaktiv, mobil e-lærings app for spanske, britiske og norske sykepleiestudenter. Hun er også leder for programområdet «E-læring og Simulering», og er aktiv i flere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (30.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol