UiS i klynge for tunnelsikkerhet


Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) har fått støtte fra Innovasjon Norges Arena-program. Universitetet i Stavanger har en viktig rolle i samarbeidet.

Formålet med klyngen er å utvikle innovative og bærekraftige løsninger for bedre tunnelsikkerhet nasjonalt og internasjonalt.

Besøk nettsiden til NTSC

Klyngen består foreløpig av 69 medlemmer, hvorav 55 er bedrifter. Blant offentlige aktører finner vi Universitetssjukehuset i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, Rogaland brann og redning IKS og Universitetet i Stavanger.

UiS er representert ved sitt samfunnssikkerhetsmiljø.

Doktorgradsstudenter

Midler fra klyngen vil bli brukt til utviklingsaktiviteter innenfor tunnelsikkerhet. Dette vil igjen bidra til økt omstillingsevne, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye.

Professor Ove Njå ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) forteller at fem doktorgradsstudenter ved UiS vil delta i aktivitetene knyttet til Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO). 

– Klyngesamarbeidet ligger i kjernen av idegrunnlaget for senteret. Det skal være en møteplass mellom profesjoner, innovatører og akademia.

Fire klynger

NTSC er en av totalt fire klynger som nå får støtte som Arena-program eller Norwegian Centre of Expertise (NCE).

Les mer om tildelingen på Rogaland fylkeskommunes nettsider 

Tekst: Lars Gunnar Dahle 
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (22.02.2019)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av tunnelåpning
Klyngen skal arbeidet for økt tunnelsikkerhet.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no