Er du vårt nye hovedverneombud?


Kjenner du UiS godt fra innsiden og synes arbeidsmiljø er viktig? Da er du kanskje den rette til å være UiS sitt nye hovedverneombud.

UiS trenger et nytt hovedverneombud og et vara hovedverneombud. Det er tjenestemannsorganisasjonene som står ansvarlig for å rekruttere nytt hovedverneombud. Nå ber de interesserte om å melde sitt kandidatur.

Toårig verv

– Det som er viktigst er at du er engasjert i at vi skal ha godt arbeidsmiljø her på UiS. Det kan være en fordel om man har jobbet ved UiS noen år og kjenner organisasjonen godt, men som hovedverneombud vil du uansett bli enda bedre kjent med arbeidsplassen vår, sier Anne Marit Aspenes, leder av Norsk Tjenestemannslag ved UiS. 

Verneombudets hovedfunksjon er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det finnes 27 verneombud på UiS. Et hovedverneombud har ansvar for å samordne alle verneombudenes virksomhet.

– Et hovedverneombud bør ha en blikk for gode rutiner og systematisk arbeid. Ombudet er representert i Arbeidsmiljøutvalget, og jobber der systematisk og strategisk med HMS og arbeidsmiljø i organisasjonen. Det er selvsagt viktig at dette er noe det jobbes kontinuerlig med, slik at det ikke bare blir skippertak en gang i året, som noe man «må» igjennom, legger Aspenes til.

Et hovedverneombud oppnevnes inn for to år av gangen. Kontorplassen er i Kitty Kiellands hus, 3 etasje, og man får valgfritt prosent frikjøp opp til 100 prosent fra jobben man er i. Etter endt periode, går man tilbake til vanlig jobb, hvis man ikke vil stille til gjenvalg.

Forebygging

Rolf Jakobsen ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi avsluttet sitt verv desember 2015. Han var hovedverneombud i 28 år. Liv Margareth Aksland ved Institutt for matematikk og naturvitenskap har vært vara hovedverneombud i over 15 år.

– Det som var kjekt med å være hovedverneombud var at man ble godt kjent med organisasjonen, sier Aksland.

Hun legger vekt på forebyggende arbeid som en viktig oppgave for hovedverneombudet.

– Jobben går blant annet ut på å være i forkant og å legge til rette slik at folk ikke blir syke av å gå på jobb – det være seg fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, påpeker Aksland.

– Hovedverneombudet kan være den som står fram og sier noe om hvordan vi vil ha det her på UiS, at vi ikke vil ha arbeidsrelatert fravær, ikke mobbing eller trakassering eller mislighold av sikkerhet i jobben, forklarer den tidligere varaen.

Støtter ansatte

Et hovedverneombud skal også støtte den enkelte ansatte dersom det oppstår konflikter med arbeidsgiver.

Trenger man noen å snakke med kan må gå til verneombudet sitt og be om støtte da det er verneombudet som skal ivareta den enkelte. Men så kan verneombudet be om råd og støtte fra hovedverneombudet, spesielt om det gjelder ting som går på tvers av flere enheter.

Tjenestemannsorganisasjonene 

Hovdverneombudet og verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger, og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljøloven § 6-2 og Forskrift om organisering, ledelse og medvikning, § 2-2.

Verneombud er et tillitsverv, og her på UiS er det tjenestemannsorganisasjonene som utpeker hovedverneombudet. Dette bidrar til å styrke de ansattes tillit til verneombudene, og bidrar til ansatte-demokratiet vårt.

Les mer om verneombud og hovedverneombud i HMS-håndboka.

Dersom du er interessert i å være hovedverneombud, ta kontakt med

Anne Marit Aspenes, leder av Norsk Tjenestemannslag ved UiS, tlf.: 51 83 10 62

Åge Hultgren, leder av Forskerforbundet ved UiS, tlf.:  5183 3604

eller Gry Åse Tjørhom ved HR-avdelingen ved UiS, tlf.: 51 83 30 23

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (21.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol