PROFRES i Paris


PROFRES har i samarbeid med Institutt for sosialfag ved UiS nylig gjennomført et ph.d.-kurs i diskursanalytiske perspektiver.

Ph.d.-kurset i diskursanalytiske perspektiver på samtale, tekster og interaksjon i velferds-, utdanning- og helsepraksiser ble avholdt 5.-8. juni ved det fransk-norsk senteret, CUNP, FMSH (Fondation Maison des Sciences de l’Homme).

Åse Vagli fra institutt for sosialfag hadde det faglige ansvaret for kurset. I tillegg bidro innledere med høy kompetanse på feltet: Turid Midjo fra NTNU, Roger Säljö fra Gøteborg Universitet og Susan White fra University of Birmingham. Kurset var et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sosialfag og forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning, PROFRES.

- I forelesingene presenterte vi grunnideene som ligger i diskursanalyse, sier Åse Vagli. I tillegg hadde vi flere runder gruppearbeid med øvelse i praktisk analysearbeid. 

Diskursanalytiske metodologiske perspektiver innebærer tilnærminger som går tett på det som produseres i de hverdagslige  praksissituasjoner i samtaler, tekster og interaksjoner. Vekten er på å synliggjøre hvordan implisitt kunnskap fra dominerende tenkesett av faglig og samfunnsmessige art aktiveres og inngår i det som skapes i den daglige praksisen.

- Med kurset ønsket vi å løfte fram mulighetene som ligger i diskursorienterte analyser av dagligdagse situasjoner i praksiser i helse-velferd- og utdannings praksiser og gi kandidatene innsikt, forståelse og praktisk øvelse i slike analysemetoder, forteller Vagli.

Forelesingene på kurset har gitt kandidatene en bakgrunn for diskursanalytisk tenkning med særlig utgangspunkt i Foucault og etnometodologi.

- Kurset var på både en kunnskapsreise i konkret forskerkunnskap, men også en kulturreise til Paris hvor diskursanalysens far, Michel Foucault, skrev flere av sine viktigste verk. Etter iherdig innsats fra det fransk-norske senterets direktør professor Bjarne Rogan, fikk vi ordnet både en omvisning og en forelesning om Michel Foucault på Collège de France, der Foucault arbeidet. Vi hadde et fantastisk opphold i Paris, og besøket til Collège de France ble selvfølgelig ett av høydepunktene, sier en fornøyd Åse Vagli.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (09.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol