Opplæringsmatrise - økonomisystemene


Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring har utarbeidet en matriseoversikt over økonomisystemer og oppslagsverk som benyttes innen fagfeltet.

Matrisen er grovt inndelt  etter ulike stillingsfunksjoner/roller. Under hvert system/oppslagsverk gis en kort beskrivelse av forventet læringsutbytte (introduksjonskurs), lenker til oppslagsverk, samt kontaktinfo.

Matrisen er ment å være et nyttig hjelpemiddel for nyansatte, og andre ansatte som får nye roller eller utvidede ansvarsområder.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (13.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol