Velkommen til basiskurs i universitetspedagogikk 2016 - 2017


UiS tilbyr basiskurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig personale som ikke kan dokumentere en pedagogisk basiskompetanse. Kurset er også åpent for vitenskapelig ansatte som ønsker å utvikle sin undervisningskompetanse ytterligere.

Målet med basiskurset (power point) er å

a) utvikle et pedagogisk og didaktisk grunnlag for profesjonell undervisning
b) utvikle et felles vitenskapelig språk for undervisning
c) bidra til forskningsbasert yrkesutøvelse

Faglig ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Vegard Moen.

Administrativt ansvarlig er HR-rådgiver Kjetil Kiil Halvorsen

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (10.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol