Nye arbeidsplasser i biblioteket


I løpet av de siste dagene har biblioteket fått rundt hundre nye studieplasser i lokalene på Ullandhaug. Fire av disse plassene har vi reservert for forskere og vitenskapelig ansatte.

I de mest hektiske studiemånedene har det vært kamp om studiebordene i Universitetsbiblioteket. Nå vil de 30 nye bordene gi plass til rundt hundre flere bibliotekbrukere.

Bordene er fordelt over hele biblioteket. Nede i underetasjen er det nå mulig å sitte og arbeide i en litt mer rolige sone. Her har vi fått fire nye bord.

Forskere og vitenskapelige ansatte kan benytte fire arbeidsbord reservert for forsker-aktivitet. Disse plassene finner du innerst til venstre i biblioteket.


Sist oppdatert av John David Didriksen (09.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nye studiebord i biblioteket