Går for ansatt rektor


Organisasjonsutvikling ved UiS er saken som trolig vekker mest interesse på styremøtet 8. juni. Der foreslår universitetsdirektøren å gå for en ordning med ansatt rektor fra 1. august 2019.

Videre har universitetsdirektøren forslag om at styret skal pålegge ham å:
a) utrede økonomiske og faglige sider ved ny fakultetsstruktur med sikte på implementering 1. januar 2018 
b) utrede en administrativ organisering i samsvar med modell 2 – gjennomgående administrasjon 
c) utrede alternative demokratimodeller for nivå 2 og 3 med sikte på implementering av styreform på nivå 2 og 3 fra 1. august 2017 og at styreperioden til instituttstyrene blir forlenget fram til 31. juli 2017.

På sakskartet ellers står blant annet foreløpig budsjett 2017 og rapporter om regnskap for 1. tertial, søkertall 2016 og årsrapporter for forskning, innovasjon og randsonevirksomhet.

Styret møtes onsdag 8. juni 2016 kl 10.
Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Hele sakslisten og styrepapirene kan du lese her

 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (01.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Arne Rettedals hus
Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no