Seminar om Erasmus+ kapasitetsbygging


SIU inviterer til seminar om Erasmus+ kapasitetsbygging i Oslo 27. og 28. september 2016.

For å bidra til økt norsk deltakelse i Erasmus+ kapasitetsbygging, inviterer SIU til et informasjons- og erfaringsseminar.

På seminaret blir det gitt en grundig gjennomgang av tiltaket: bakgrunn, innhold, budsjett og annen søknadsveiledning. Også utfordringer som møtes i gjennomføring og rapportering, blir diskutert.

Målgruppen er både faglige og administrativt ansatte i høyere utdanning. Deltakelse på seminaret er gratis, men deltakerne må selv betale reise og opphold.

Les mer om informasjons- og erfaringsseminaret her.

Tid: 27. og 28. september 2016
Sted: Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
Påmelding: Påmelding åpner i juni.

Mye å hente
Erasmus+ kapasitetsbygging er internasjonale samarbeid basert på multilaterale partnerskap, primært mellom høyere utdanningsinstitusjoner. Formålet er å støtte modernisering, tilgjengelighet og internasjonalisering av høyere utdanning i partnerland og fremme nettverksbygging, interkulturell bevissthet og forståelse.

Vidar Pedersen, avdelingsdirektør på SIU, er fornøyd med at tre norske fagmiljøer fikk støtte i den aller første utlysningen, som var i 2015.

– Det er mye å hente for norske fagmiljøer. Ordningen er åpen for partnere fra store deler av verden. Man kan bruke egne europeiske nettverk. Det er snakk om relativt store summer, og dessuten er ikke nåløyet nødvendigvis så trangt.

Det kom inn totalt 452 støtteverdige søknader i 2015, og 140 av disse fikk støtte.

– At nesten én av tre nådde gjennom og fikk støtte, er en veldig bra uttelling. Det er mulig for norske flere fagmiljøer å nå gjennom og få støtte gjennom Erasmus+ kapasitetsbygging, mener Vidar Pedersen.

2016-søknadsfristen var i februar, og det kom inn flere søknader med norsk deltakelse enn i 2015. Endelig tildeling for 2016 kommer i løpet av juli.

Neste utlysning kommer i løpet av høsten 2016, med søknadsfrist på nyåret 2017.

Erasmus+: Midler til å etablere prosjekter
Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger litt støtte for å jobbe med søknaden?

Nå kan du søke om midler til Erasmus+ prosjektetablering.

Fikk 12 millioner
Les om NMBU-professoren som fikk 12 millioner kroner fra Erasmus+ kapasitetsbygging i 2015.

Også et miljø ved Universitetet i Agder og et ved Høgskolen i Østfold fikk støtte i 2015.

Fakta
Erasmus+ kapasitetsbygging er prosjekter mellom land som deltar i Erasmus+ og partnerland utenfor, og har som målsetting å heve kvaliteten på høyere utdanning i partnerlandene utenfor Erasmus+ samarbeidet.

Tekst: SIU.no


Sist oppdatert av Trym Holbek (30.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol