Kristin Akerjordet blir ny leder av PROFRES


Professor Kristin Akerjordet fra Institutt for Helsefag blir ny leder av PROFRES fra 1. august 2016.

Akerjordet har bakgrunn som sykepleier med spesialisering i intensivsykepleie. Hun har i tillegg til egen forskning og formidling lang erfaring i undervisning og veiledning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Akerjordet veileder også to av doktorgradskandidatene i PROFRES.

Kristin Akerjordet har grunn,-, mellom- og hovedfag i sykepleievitenskap med fordypning i ledelse ved Institutt for sykepleievitenskap på Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har lang klinisk erfaring som intensivsykepleier samt erfaring som teamleder ved akutte kardiologiske og psykiatriske sengeposter.

Akerjordet disputerte i 2009 med avhandlingen “An Inquiry Concerning Emotional Intelligence and Its Empirical Significance.

- Med avhandlingen ønsket jeg å utvikle en større forståelse for, og mulig bruk av, emosjonell intelligens i sykepleiefaget, sier Akerjordet. Studien ga også økt innsikt i hvilken betydning emosjonell intelligens kan ha for verdibasert ledelse, samarbeid, innovasjon og endring. Emosjonell intelligens og ledelse er et felt Akerjordet fremdeles forsker på.

I dag er Akerjordet dessuten forskningsleder ved Institutt for helsefag og har ansvar for å utvikle forskningsprosjekt knyttet til sykepleiestudentene sin praksis på sykehjem nært knyttet til det profesjonsrettede og praksisnære forskningsfeltet. Hun er også aktiv i en internasjonal forskergruppe med fokus på helsefremmende lederskap. I tillegg er hun en del av programområdet Pasientsikkerhet ved Institutt for helsefag. Som del av sitt internasjonal nettverk er Akerjordet tilsluttet som Honorary Senior Fellow at School of Psychology, University of Wollongong i Australia. Hun er også International Advisory Board Member i Nurse Education Today Journal.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på lederoppgaven i PROFRES, sier Akerjordet. Siden jeg er veileder til to av kandidatene i PROFRES har jeg selv erfart hvilken betydning forskerskolen har for dem. PROFRES tilbyr ph.d.-kurs, symposium og seminarer som holder høy kvalitet, men ikke minst tror jeg forskningsnettverket og det tverrfaglige samarbeidet kandidatene deltar i, gir en unik kompetanse og merverdi. Det skal bli spennende å være med og utvikle forskerskolen videre sammen med mange flotte og dyktige forskere og kandidater, for å styrke det profesjonsrettede og praksisnære forskningsfeltet. Så er jeg jo superfornøyd med at vi har fått forlenget prosjektperioden til 2020. Det gir nye muligheter og perspektiver på hva vi kan få til i dette forskerskolesamarbeidet, sier en glad Kristin Akerjordet.

 


Sist oppdatert av Stina Schulstock Holth (02.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no