En StOr leder takker for seg


Med vind i året og sprett i beina har hun dette året samlet og ledet nær 11 000 studenter ved Universitetet i Stavanger. StOr-leder Anine Klepp takker for seg 1. juli. Hvordan oppsummerer hun året som har gått?

StOr-lederen har mange forskjellige oppgaver og roller. Hvilke høydepunkter vil du trekke fram?

Det har vært mange høydepunkter. Jeg har fått lov til å gjøre og være med på mye nytt og spennende. Jeg klippet snoren til Norges første døgnåpne universitetsbibliotek og fikk attpåtil åpne Studieverkstedet. Jeg har holdt tale på Årsfesten til universitetet og har fått reise med både arbeidsutvalget og UiS-ledelsen.

Besøk av politikerstørrelser som Knut Hareide, Jonas Gahr Støre og Torbjørn Røe Isaksen har vært utrolig morsomt. Det har egentlig ikke gått opp for meg hvor mye gøy jeg har fått være med på - før jeg nå går av.

Hva er du mest fornøyd med?

Det har mange gjennomslag i år. Våre linjeforeninger og studentorganisasjoner er blitt mer synlige og aktive. Antall engasjerte studenter øker generelt på UiS og i studentparlamentet, det er kjekt.

Vi har høstet fra arbeidet til tidligere arbeidsutvalg i StOr. I det reviderte statsbudsjettet som ble framlagt denne måneden var 11 måneders studiestøtte endelig på plass. Det er vi veldig fornøyde med.

Er målet for studiestøtten nådd?

Vi ønsker, på lik linje med Norsk studentorganisasjon (NSO), at studielånet bør ligge på et nivå tilsvarende 1,5 G mot dagens 1,2 G. Det er blitt dyrere å bo, og for å overleve på dagens studielån, må vi som studenter ha en deltidsjobb. Vi ønsker at studenter skal kunne studere på heltid. Studielånet skal ikke være basert på støtte fra foreldre, det bryter med prinsippet om lik rett til utdanning for alle.

Trengs det fortsatt flere studentboliger i Stavanger?

Det mange ledige boliger til høstens nye studenter. Det er bra! Men vi endrer ikke politikken vår selv om det akkurat nå er boliger nok til alle. 1 av 5 studenter ønsker å bo i studentbolig, målet er fortsatt å få 20 prosents dekningsgrad av studentboliger.

Nye studentboliger må finansieres med forskuttering fra kommunen, det må velges egnede tomter og til sist må husene bygges. Det går fort noen år før boligene er innflytningsklare, innen den tid kan situasjonen i boligmarkedet ha endret seg.

Hvordan er samarbeidet med rektoratet?

Samarbeidet med rektor og ledelsen er god. Vi er selvfølgelig ikke enige om alt, men det skal vi heller ikke være. Vi blir lyttet til og har gode samarbeidsmøter. Vi kunne kanskje ha blitt bedre til å ha felles profileringssaker i media. Det skal jeg oppfordre neste års arbeidsutvalg til å jobbe for.

Nye representanter til StOr ble nylig valgt. Ny StOr-leder er Magne Bartlett, Victoria Walberg blir ny nestleder for læringsmiljø og Jørgen Sjøberg nestleder for utdanning. Noen råd til det nye Arbeidsutvalget i StOr?

Magne, Victoria og Jørgen vil utgjøre et godt team. De utfyller hverandre på en spennende måte. Målet mitt nå er å ikke henge igjen i veggene. Selvfølgelig kan jeg gi tips og råd, men bare hvis det blir etterspurt. Vi overlapper fra 15. juni. Magne har vært nestleder i år, så han er godt inne i tralten allerede.

Hva blir Magne sine største oppgaver i året som kommer?

UiS er i gang med en storstilt organisasjonsendring.  StOr-lederen må være i førersetet og passe på at endringer som skjer er til studentenes beste. Som nestleder er Magne allerede involvert i prosessen, det er en stor fordel. Dessuten nærmer det seg stortingsvalg. StOr bør spille inn sine synspunkter til politikere, blant annet med statsbudsjettkrav.

Er det et voksende engasjement blant studenter på UiS?

Rundt 10 prosent av studentene engasjerer seg, det synes jeg er for lite. Men samtidig er det bredt, i og med at vi har et stort spenn i studieprogram på UiS. Mangler det en linjeforening, er det fritt fram å opprette den.

Jeg har vridd hjernen på hvordan vi skal få en tilknytning til studenter som ikke er engasjerte og som ikke er med i en studentforening. Jeg tror en vei til målet er å tilrettelegge mer aktivt for rekruttering. Lederne i linjeforeningene har allerede en tilknytning til studenter via felles studieprogram -  vi må bruke og rekruttere på plattformer hvor studenter samles.

Hva er planene dine nå, da?

Jeg må rett og slett danne meg et nytt liv, utenfor StOr-sfæren. Målet er å komme inn på masterstudiet i samfunnssikkerhet, jeg har bachelor i sosiologi fra før. Jeg må vende tilbake til bøkene og studiene mens jeg ennå er varm i trøya. Det skal bli rart å ikke være tilgjengelig 24/7, og ikke sjekke mailen 30 ganger til dagen.

Jeg er dessuten blitt valgt som representant for studentene til Universitetsstyret 2016/17, sammen med tidligere nestleder i StOr Sverre Gaupås. Det gleder jeg meg til.

Går du tilbake til partipolitikken?

Jeg har hatt fire år i partipolitikken, men meldte meg ut da jeg ble aktiv i StOr. Jeg er nok ferdig med partipolitikk. Studentpolitikk er gøy, det er morsomt å være et talerør og representere StOr, men jeg tror ikke jeg vil være politiker resten av livet. Jeg er redd jeg blir en sånn kverulerende person, for å være helt ærlig. Jeg har litt anlegg for det, he he.

Til slutt?

Jeg vil takke for at jeg har fått lov til å være leder. Det er fantastisk erfaring å få så tidlig i livet. Jeg oppfordrer alle som kjenner et engasjement til å kjøre på! Har du et hakk høyere engasjement enn sidemannen, så er du egnet til en rolle i studentpolitikken.

Jeg har hatt et flott støtteapparat i StOr-konsulent Anette og nestlederne Johannes og Magne. Veien har blitt til mens vi sammen har gått, og det har vært deilig å lage den veien.

 

Tekst: Siri.j.pedersen@uis.no

 


Sist oppdatert av Siri Jeanette Pedersen (25.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol