Tildeling for Erasmus+ Global mobilitet kommende studieår


SIU har tildelt UiS Erasmus+ Globalmobilitetsmidler til samarbeid med 3 land for kommende studieår: Australia, Palestina (begge HUM) og Russland (TN). Mobilitetsprosjektene er ledd i UiS sin strategi for å bruke Erasmus+ i størst mulig grad.

Til fristen 2. februar sendte UiS inn søknad om midler til Erasmus+ samarbeid med 8 ikke-europeiske land, og fikk tildeling på 3 av dem:

 • Australia - Queensland University of Technology: HUM/IBU
  • 3 stipend for gjensidig ansattmobilitet - teaching
 • Palestina - An-Najah National University, Nablus: HUM/IGIS
  • 4 stipend for utreisende ansattmobilitet - training
  • 4 stipend for innreisende ansattmobilitet - training
  • 4 stipend for innreisende studentmobilitet - studies
 • Russland St. Petersburg State University og Gubkin State University of Oil and Gas: TN/IMN og TN/IKM
  • 10 stipend for studentmobilitet - studies
  • 3 stipend for ansattmobilitet - teaching
  • 1 stipend for ansattmobilitet training

Stipendene for ansatte er allerede fordelt de aktuelle instituttenes faggrupper basert på prosjektbeskrivelse, og er ikke åpne for søknad. Stipendene for studenter blir tildelt av instituttene etter egen prosjektplan.

Australia og Russland er nye partnerland for UiS innen Erasmus+, mens vi siden ifjor har etablert Erasmus+ mobilitetssamarbeid med Palestina og Mexico. Palestinasamarbeidet baserer seg på vennskapsbykontakten mellom Stavanger og Nablus, mens Mexicosamarbeidet bygger på kontakten innen ECIU-nettverket.

Erasmus+ Global mobilitet skal støtte mobilitet mellom programland (EU + Norge, Island, Tyrkia og Makedonia) og resten av verden. Budsjettene er svært ulike og landene inndelt i kategorier med visse krav og begrensninger. Formålet er å gjøre Europa mer attraktivt som samarbeidsregion innen utdanning, bidra til økt mobilitet av studenter og ansatte og oppfylle EUs internasjonaliseringsstrategi.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (23.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol