Høringsinnspill kommer i uke 20


Høringsnotatet om organisasjonsutviklingen ved UiS har høringsfrist fredag 13. mai. Høringsinstansenes innspill blir lagt ut på nettet i løpet av uke 20.

Høringsinstansene er fakultetene, Arkeologisk museum, stabs- og støtteenheter, tjenestemannsorganisasjoner og StOr.

Husk at det blir nytt allmøte om OU-prosessen mandag 30. mai. 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (13.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol