Påminnelse om støtteressurser for Public 360


Dokumentsenteret minner om nyttig informasjon tilknyttet Public360, tilgjengelig på Dokumentsenterets nettside.

Dokumentsenteret minner om nyttig informasjon tilknyttet Public360, tilgjengelig på Dokumentsenterets nettside.

Vi minner samtidig ansatte som jobber med studentadministrative saker om å være observant på nye regler for registrering av slike saker i Public360. Dette gjelder særlig valg av riktig hjemmel (tilgangskode) og endringer i forhold til skjerming av navn. Oppdatert veileder for registrering av studentsaker finner du her.

 

Dokumentsenteret UiS


Sist oppdatert av Per Johan Rødland (13.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol