Kurs i fasilitering ved simulering


SAFER tilbyr grunnkurs for å kunne bli fasilitator. Kurset vil holdes på UiS 20.-22. juni, og påmeldingsfrist er satt til 18. mai. Kurset passer for alle profesjonsutdanninger som kan ha nytte av simulering som undervisningsmetode.

Dette kurset er rettet mot alle profesjoner som kan ha nytte av simulering som undervisningsmetode, se artikkel http://ansatt.uis.no/aktuelt/article105364-2955.html

Fasilitatoren har som rolle å styre og fremme læring i simuleringsprosessen.

I motsetning til tradisjonelle instruktørkurs som gir standardiserte teknikker og kjøreplaner, fokuserer dette kurset på de bakenforliggende verdiene og prinsippene omkring simulering og fasilitering.

Kurset går over tre dager og følger følger kursplanen til EuSim. Det gjennomføres på SAFER i Stavanger.

Kurset har noe forarbeid som gjøres i en nettbasert kursportal. Det omfatter et enkelt kurshefte og noen spørsmål før kurset, og etter kurset er det noen få oppgaver å løse.

  • Kurset omfatter 28 timer og omhandler blant annet temaene:
  • Introduksjon til simulering
  • Briefing av kursdeltakere
  • Fasilitatorrollen under simulering
  • Debriefing
  • Fasilitere fullskala simulering
  • Voksenpedagogikk
  • Crisis Resource Management
  • Scenariebygging

Kurset varierer mellom praktiske øvelser, presentasjoner og workshops, og legger stor vekt på interaktivitet for deltakerne og bygging av erfaringer. Etter kurset skal du være trent til rollen som fasiliatator, og kunne bygge egen solid erfaring. Presiserer at kurset er ikke et kurs i akuttmedisin men et kurs i simulering som undervisningsmetode

 

Utfyllende informasjon

Fasilitatorkurset er EuSim sitt Level-1 Simulation Instructor Course, og regnes som det ledende kurset for utdanning av fasilitatorer etter Europeisk tradisjon for simulering. Du finner informasjon om både kurset og EuSim på nettsidene: www.eusim.org. Kort fortalt er EuSim er en samarbeidsgruppe av de ledende simuleringssentrene og –ekspertene i Europa. SAFER er en av partnerne i EuSim og er de eneste i Norge som arrangerer dette kurset selv. Vi er dermed også med å arrangere tilsvarende kurs internasjonalt sammen med resten av EuSim.

Dette kurset skiller seg fra mange andre instruktørkurs ved at du ikke skal lære en standardisert metode og framgangsmåte. På dette kurset skal du tilegne deg de verdiene, holdningene, kunnskapene og ferdighetene som gir deg prinsipper og handlingskompetanse til å fungere som en selvstendig fasilitator, en som gjør selvstendige dynamiske vurderinger og valg.  Kurset går over tre dager med en kombinasjon av teoretiske og praktiske workshops. Med utgangspunkt i sentral kunnskap om læring og voksne er fokus på å designe scenarier og å gjennomføre den pedagogiske delen av simuleringen. En viktig del av dette er en refleksjonsbasert debrief.

Kurset er pragmatisk i formen, men er kunnskapsbasert i rammen og målene. De ulike sesjonene legges opp som interaktive workshops med diskusjoner framfor foredrag. I forkant av de tre kursdagene sender vi ut noe materiale til obligatorisk selvstudie.

 

Påmelding sendes til: arild.eskeland@uis.no


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (12.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol