Vedlikehold av skrivere på UiS campus


Pga vedlikeholdsarbeid, printsystemet (FollowMe) er ikke tilgjengelig fredag den 13.05.16 kl. 19.00 til kl 21.

Studenter kan ikke fylle på utskriftskonto i samme periode. Printing/skanning/kopiering kan være ustabilt på lørdag den 14.5.16.

-----------------

Maintenance on UiS campus printers.

Due to printsystem maintenance Followme print will be unavailable Friday 13.05.2016 19:00 to 21:00. Printing, scanning and copying will be unstable during maintenance.

Students will not be able to purchase print credits during this period.


Sist oppdatert av Jon Bjelland (04.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol