Enklere oversikt UiS rammeavtaler - avtalekatalogen i Amesto tas i bruk


For at det skal bli enklere for den ansatte å finne hvilke rammeavtaler UiS har inngått, tar UiS i bruk avtalekatalogen i Amesto. Avtalekatalogen har enkel oversikt over alle aktuelle rammeavtaler. Pålogging skjer med FEIDE brukernavn og passord. Lenke finnes på startmenyen under «UIS applikasjoner», på ansattsidene under «Nyttige lenker» samt i økonomihåndboken. Hvis innkjøpet dekkes av en rammeavtale, skal bestillingen gå via bestillingssystemet Basware PM. Dette uavhengig av beløpets størrelse.

Det er etablert rammeavtaler for de produkt- og tjenesteområder der UiS foretar repetitive kjøp som i avtaleperioden overstiger terskelverdien for konkurranseutsetting på institusjonsnivå. Avtalene er forpliktende i den utstrekning at varen/tjenesten som er dekket av en avtale skal anskaffes fra avtaleleverandør.
 
Lojalitet til rammeavtaleleverandørene er avgjørende for å oppnå optimal gevinst. I tillegg til prisgevinst har man også andre fordeler, slik som høy servicegrad, standardisering, gode fakturarutiner, høy leveringsdyktighet osv.
 
For leverandørene synliggjør høy lojalitet at UiS er en seriøs kunde som evner å styre sine innkjøp. Dette gir muligheter for bedre betingelser ved nye rammeavtaler og ved reforhandling av eksisterende avtaler.

Enhet for anskaffelser - AØV


Sist oppdatert av Åse Ormøy (02.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol