Nytt strukturert skriveseminar for vitenskapelig ansatte ved SV-fakultetet 22.-24. august


For åttende gang inviterer vi til strukturert skriveseminar ved SV-fakultetet. Seminaret blir holdt på Utstein kloster hotell, fra mandag 22. august kl. 16 til onsdag 24. august kl. 15.

Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi til rette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er egen skriving og å:

  • gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
  • gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1-2 timer til rådighet
  • lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men førsteprioritet blir gitt til de i kombinerte stillinger (dvs vitenskapelig ansatte som både forsker og underviser), samt de som ikke har deltatt på strukturert skriveseminar tidligere. Vi er i den gledelige situasjonen at mange har hatt godt utbytte av seminarene, og har deltatt på flere seminar tidligere. Disse vil bli prioritert sist i denne omgang (så fremt det forrige arbeidet er innsendt til vurdering eller publisert). Forutsatt ledig plass er det også mulighet for ph.d.-stipendiater å delta, men med en egenandel på 2000,-.

Det er en forutsetning at man

  • arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide/ferdigstille denne på seminaret (ev kappe for stipendiater),
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av seminaret, som ledes av førsteamanuensis Trude Furunes (program for seminaret).

Utgiftene til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.

Vi gjør oppmerksom på at ev avmelding (av andre årsaker enn medisinske) må meldes minimum en uke før oppstart av seminaret av hensyn til eventuell venteliste og hotellets endringsfrist.

Påmeldingsfrist: 3. juni 2016.

Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Marianne Gjerlaugsen. 

Det er plass til inntil 23 deltagere på seminaret.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (29.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no