Utlyser professorat i petroleumsforskning


Vista, et grunnforskningsprogram innenfor petroleumsforskning, lyser ut et professorat.

Vista samarbeider nært  med Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil. 

Målet med utlysningen er å frikjøpe en forsker med høy anseelse, slik at vedkommende kan bruke hele sin arbeidstid på forskning og forskningsveiledning innenfor sitt fagfelt. 

Styret ønsker forslag til høyt profilerte kandidater med begrunnelse om hvordan hans/hennes forskning er relevant for programmet.

CV og publikasjonsliste i PDF format, samt begrunnelse for relevans og en kortfattet forskningsplan, sendes til vista@dnva.no innen 1. september 2016.

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (25.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol