Ny forskrift om studier og eksamen ved UiS - Presentasjon 26. april


Styret vedtok 10. mars 2016 forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger som vil erstatte nåværende eksamensforskrift.

Forskriften er publisert på lovdata og trer i kraft 1. august. Samtidig opphører nåværende forskrift om eksamen. Fra og med høstsemesteret 2016 vil det derfor være mindre – og større – endringer i studentenes rettigheter og plikter.

Fakultetene inviteres til en presentasjon av den nye forskriften tirsdag 26. april kl. 12.30 i AR V-101.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (20.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol