Skal du søke FRIPRO - FIA arrangerer en Q&A sesjon og gir indviduelle tilbakemeldinger


Planlegger du en FRIPRO-søknad til fristen 25 mai, og har noen spørsmål? Hvem bør du sette som prosjektleder og hva bør inn i “Relevance to call” seksjonen? Hvilke vedlegg er nødvendige og hvilke er overflødige? Hvor mange internasjonale partnere må man ha? Forsknings- og innovasjonsavdelingen arrangerer en spørsmål og svar (Q&A)- og ofte stilte spørsmål (FAQ) sesjon for å hjelpe deg i prosessen. Du kan også booke tid for å få tilbakemelding på og diskutere søknaden din. (English Version available)

English version

 

Program 26. April 2016 - SV og HUM

Sted: KA-U20

09:00 – 12:00 – Individuell tilbakemelding på søknader: Send søknaden din på forhånd for full gjennomgang av søknaden, eller ta den med deg og presenter søknaden din når du kommer. 30-60 minutt per søknad.

12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Kom, still spørsmålet ditt og gå, eller delta i hele sesjonen.

13:00 – 16:00 – Individuell tilbakemelding på søknader

 

Program 4. May 2016 - TN

Place: AR V-208

09:00 – 12:00 – Individuell tilbakemelding på søknader: Send søknaden din på forhånd for full gjennomgang av søknaden, eller ta den med deg og presenter søknaden din når du kommer. 30-60 minutt per søknad.

12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Kom, still spørsmålet ditt og gå, eller delta i hele sesjonen.

13:00 – 16:00 – Individuell tilbakemelding på søknader

 

Ta kontakt med Vibeke Hervik Bull for å booke tid for indviduell tilbakemelding på søknad.


Informasjon om FRIPRO- utlysningen

FRIPRO lyser ut midler innenfor fire søknadstyper som dekker ulike deler av forskerkarrieren:

  • Mobilitetsstipend – 0-6 år etter doktorgrad
  • Unge forskertalenter – 2-8 år etter doktorgrad. Søker må være under 40 år.
  • Forskerprosjekter – minst 6 år etter doktorgrad
  • Arrangementsstøtte

Det lyses ikke ut midler i kategorien Toppforsk for 2016 (minst 6 år etter doktorgrad), men denne kategorien lyses ut i 2017 igjen. Du kan kun være prosjektleder for en søknad til FRIPRO i 2016.

Lenke til FRINATEK-utlysning

Lenke til FRIMEDBIO-utlysning

Lenke til FRIHUMSAM-utlysning

ps. utlysningen blir først aktiv, med tilgang til søknadsskjema  seks uker før fristen (13. april). (Man kan opprette et midlertidig søknadsskjema som kan overføres søknade gjennom denne linken)

Økt ramme for søknadsbeløpet

For søknadstypen forskerprosjekt er rammen for søknadsbeløpet økt fra 3-9 millioner kroner til 5-10 millioner kroner. For unge forskertalenter er rammen økt fra 3-7 millioner kroner til 4-8 millioner kroner.

Krav til arbeidsinnsats for unge forskertalenter

FRIPRO stiller nå krav til prosjektleders arbeidsinnsats for unge forskertalenter. Ansatte i førstestillinger i universitets- og høyskolesektoren må bruke minst 25 prosent av arbeidstiden på FRIPRO-prosjektet. Ansatte i forskerstillinger må bruke minst 50 prosent av arbeidstiden på prosjektet.

Intervjuer av unge forskertalenter

Intervjuer innføres nå i FRIPRO i behandlingen av søknader til unge forskertalenter. Fagkomiteene skal foreta intervjuene av prosjektledere for søknader som er aktuelle for bevilgning. Intervjuene vil foregå i forbindelse med komiteenes bevilgningsmøter i slutten av november.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (07.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no