Ny funksjonalitet i SAP-portalen fra 25.04.2016


Fra nevnte dato vil du som ansatt ha mulighet for å sende flere skjema/meldinger elektronisk via SAP-portalen som erstatning for dagens papir- eller mailbaserte løsninger. SAP-portalen vil være stengt for registrering av reiseregninger og fraværssøknader i perioden f.o.m. 18.04.16 t.o.m. 24.04.16 mens omleggingen pågår.

Dette er noen av de nye «e-skjemaene» som vil være tilgjengelig:

Reisesøknad
Vil gradvis erstatte dagens mailbaserte «forhåndsmelding om reise». Ved bruk av reisesøknad via SAP-portalen blir det samtidig automatisk opprettet en reiseregning som du henter fram og fullfører etter reisen.

Melding om sidegjøremål
Innmelding av sidegjøremål skal nå skje via et «e-skjema» i SAP-portalen. Dette erstatter dagens papirbaserte skjema.

Permisjonssøknad
Det vil nå også være mulig å søke om langvarige permisjoner knyttet til bl.a. fødsel, omsorg og utdanning via SAP-portalen. (Til ferie, egenmelding og andre kortvarige fravær benyttes som før menyvalget «Fraværssøknad».)

Overføring av ferie
Ifølge ferieloven skal det foreligge en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om overføring av ferie til påfølgende ferieår. Dette vil nå bli ivaretatt gjennom et «e-skjema» i SAP-portalen. Dagens mailbaserte ordning utgår.

Ekstra skattetrekk
Ansatte kan heretter selv registrere og ajourholde ekstra skattetrekk via SAP-portalen. Tidligere måtte man sende en henvendelse til lønningskontoret for å få ordnet dette.

Det finnes flere e-skjema enn dem som er nevnt ovenfor, og UiS vil gradvis ta disse i bruk. Du finner mer informasjon om de ulike skjemaene i medarbeiderhåndboken.

OBS! Enkelte funksjoner i SAP-portalen vil være sperret i perioden f.o.m. 18.04.2016 t.o.m. 24.04.2016 mens omleggingen pågår. I dette tidsrommet vil det ikke være mulig å registrere/sende reiseregninger eller fraværssøknader. Øvrig funksjonalitet (timeregistrering, lønnsslipper mv) vil imidlertid være tilgjengelig. Fra 25.04.16 vil reiseregninger og fraværssøknader igjen kunne benyttes.

Dersom du har reiseregninger som du ikke har fått sendt, må du sende disse til godkjenning før systemet stenges den 18.04.16.


Sist oppdatert av Andreas Bjørnsen (06.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no