Første utlysning fra NORPART - Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid


SIU lyser ut rundt 90 millioner kroner til femårige prosjekter gjennom Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART). Søknadsfrist er 5. september 2016.

NORPART gir støtte til utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland og Norge. Samarbeidsland er en liste over fokusland for utviklingssamarbeid.

Programmet skal føre til:

  • styrkede partnerskap for utdanning og forskning mellom utviklingsland og Norge 
  • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogram ved deltakende institusjoner
  • økt mobilitet av studenter fra utviklingsland til Norge, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis
  • økt mobilitet av studenter fra Norge til utviklingsland, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

Studentmobilitet gjennom akademiske partnerskap er et kjerneelement i programmet. Studentmobilitet fra partnerland til Norge vektlegges.

Søknadsfristen er 5. september 2016 kl. 15.00 norsk tid.

SIU har også lyst ut 2 mill. kr. til prosjektetableringsstøtte for NORPART, med søknadsfrist 22. april 2016 kl. 15.00 norsk tid.

Søknader skal sendes inn i SIUs søknads- og rapporteringssystem Espresso. Kontakt Magdalena Brekke i Internasjonalt kontor for spørsmål.

Mer informasjon om NORPART, inkludert utlysningstekster og lenke til søknadsskjema, finnes på SIUs nettsider.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (31.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol