Årets FRIPRO utlysning er klar!


Forskningsrådets program for frie midler, FRIPRO, har publisert årets utlysning med frist 25. mai kl. 13:00. FRIPRO består av tre fagkomiteer: FRIMEDBIO, FRINATEK og FRIHUMSAM, som tilsammen lyser ut 840 mill. kroner i år. Rammene for søknadsbeløpet til forskerprosjekt og unge forskertalenter økes i år. Det er også gjort andre endringer for unge forskertalenter.

FRIPRO lyser ut midler innenfor fire søknadstyper som dekker ulike deler av forskerkarrieren:

  • Mobilitetsstipend – 0-6 år etter doktorgrad
  • Unge forskertalenter – 2-8 år etter doktorgrad. Søker må være under 40 år.
  • Forskerprosjekter – minst 6 år etter doktorgrad
  • Arrangementsstøtte

Det lyses ikke ut midler i kategorien Toppforsk for 2016 (minst 6 år etter doktorgrad), men denne kategorien lyses ut i 2017 igjen. Du kan kun være prosjektleder for en søknad til FRIPRO i 2016.

Lenke til FRINATEK-utlysning

Lenke til FRIMEDBIO-utlysning

Lenke til FRIHUMSAM-utlysning

ps. utlysningen blir først aktiv, med tilgang til søknadsskjema  seks uker før fristen (13. april). (Man kan opprette et midlertidig søknadsskjema som kan overføres søknade gjennom denne linken)

Økt ramme for søknadsbeløpet

For søknadstypen forskerprosjekt er rammen for søknadsbeløpet økt fra 3-9 millioner kroner til 5-10 millioner kroner. For unge forskertalenter er rammen økt fra 3-7 millioner kroner til 4-8 millioner kroner.

Krav til arbeidsinnsats for unge forskertalenter

FRIPRO stiller nå krav til prosjektleders arbeidsinnsats for unge forskertalenter. Ansatte i førstestillinger i universitets- og høyskolesektoren må bruke minst 25 prosent av arbeidstiden på FRIPRO-prosjektet. Ansatte i forskerstillinger må bruke minst 50 prosent av arbeidstiden på prosjektet.

Intervjuer av unge forskertalenter

Intervjuer innføres nå i FRIPRO i behandlingen av søknader til unge forskertalenter. Fagkomiteene skal foreta intervjuene av prosjektledere for søknader som er aktuelle for bevilgning. Intervjuene vil foregå i forbindelse med komiteenes bevilgningsmøter i slutten av november.

Ta kontakt med forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS for spørsmål om utlysningen, eller bistand i søknadsprosessen. Vibeke Hervik Bull

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (18.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol