Vi søker innovative ideer som løser fremtidens utfordringer!


Finansiering er tilgjengelig gjennom Plogen programmet for innovasjon og kommersialisering i 2016. Utlysningen er åpen for ansatte ved UiS, SUS, IRIS, HSH NOFIMA og NIBIO. Løpende søknadsfrist så lenge midlene rekker.

Plogen programmet ønsker å bidra til innovasjon i regionen gjennom å støtte opp om utviklingen av nye forskningsbaserte produkter og tjenester. Ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, IRIS, HSH, NOFIMA og NIBIO kan søke. Følg med på oppdateringer på http://www.valide.no/ og nettsidene til ditt forskningsmiljø.

(For information about the Plogen program in english, please click here)

Hver søknaden kan være på inntil 50.000 NOK. Alle prosjektene må gjennomføres i 2016. Midlene kan brukes til at den enkelte forsker og/eller student kan bruke tid til å videreutvikle ideen og dekke kostnader ved:

1. Dokumentering av ide og utvikling av ideen
2. Initielt nyhetssøk og patentsøk
3. Mindre mulighetsstudie
4. Innledende næringslivskartlegging

Vi inviterer herved til å sende inn en kort søknad til Prekubator TTO. Enkel søknadsmal - kun på engelsk - Plogen programmet 2016 (word)), eller PDF fylles ut og sendes merket i e-post emnefelt “Plogen programmet 2016” til matyas@valide.no og plogen@valide.no.

Vi vurderer søknadene månedlig så lenge der er tilgjengelig finansiering.

Fullstending utlysning

For mer informasjon kontakt Matyas Kolsofszki, RTTP, CPVA- Project Plogen Manager matyas@valide.no og 410 68 556.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (07.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol