Lederplattform for Universitetet i Stavanger er vedtatt


På styremøte 10. mars 2016 ble lederplattform for Universitetet i Stavanger vedtatt. Hensikten med en lederplattform er å sammenfatte hva som skal være verdigrunnlaget for utøvelse av ledelse ved universitetet.

I lederplattformen er det tatt utgangspunkt i hva som er samfunnsoppdraget for universitetene. En klar bevissthet om samfunnsoppdraget og universitetets mål og strategier er et viktig grunnlag for å utøve ledelse, herunder prioritere oppgaver og ressurser.

Med utgangspunkt i plattform for ledelse i staten tas fire hovedområder for ledelse opp:

1. Strategioppgaven

2. Daglig oppfølging – å lede i hverdagen

3. Utvikle relasjoner internt og eksternt

4. Kommunikasjon og informasjonsflyt

God støtte og avklart rolleforståelse bidrar til å kunne utøve tydelig og handlekraftig ledelse.

Målet er at lederplattformen tas i bruk og diskuteres; i medarbeidersamtaler, i ledermøter og i ulike samarbeidsfora. For at vi skal kunne nyttiggjøre lederplattformen vil vi også tilby ledere lederutviklingstiltak som gir dem ytterligere verktøy og «oppskrifter» som kan brukes i den operative lederhverdagen. Ved å beskrive et verdigrunnlag, danner plattformen et grunnlag for det videre arbeidet med lederutvikling og –rekruttering.

Våren 2016 vil HR-avdelingen starte arbeidet med å utvikle forskjellige tiltak og kurs for lederutvikling og lederstøtte for alle ledere på alle ledernivåer, ved Universitetet i Stavanger.

 

Se også under nyheter i Lederhåndbok og Medarbeiderhåndbok.


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (18.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no