Lederplattform for Universitetet i Stavanger er vedtatt


På styremøte 10. mars 2016 ble lederplattform for Universitetet i Stavanger vedtatt. Hensikten med en lederplattform er å sammenfatte hva som skal være verdigrunnlaget for utøvelse av ledelse ved universitetet.

I lederplattformen er det tatt utgangspunkt i hva som er samfunnsoppdraget for universitetene. En klar bevissthet om samfunnsoppdraget og universitetets mål og strategier er et viktig grunnlag for å utøve ledelse, herunder prioritere oppgaver og ressurser.

Med utgangspunkt i plattform for ledelse i staten tas fire hovedområder for ledelse opp:

1. Strategioppgaven

2. Daglig oppfølging – å lede i hverdagen

3. Utvikle relasjoner internt og eksternt

4. Kommunikasjon og informasjonsflyt

God støtte og avklart rolleforståelse bidrar til å kunne utøve tydelig og handlekraftig ledelse.

Målet er at lederplattformen tas i bruk og diskuteres; i medarbeidersamtaler, i ledermøter og i ulike samarbeidsfora. For at vi skal kunne nyttiggjøre lederplattformen vil vi også tilby ledere lederutviklingstiltak som gir dem ytterligere verktøy og «oppskrifter» som kan brukes i den operative lederhverdagen. Ved å beskrive et verdigrunnlag, danner plattformen et grunnlag for det videre arbeidet med lederutvikling og –rekruttering.

Våren 2016 vil HR-avdelingen starte arbeidet med å utvikle forskjellige tiltak og kurs for lederutvikling og lederstøtte for alle ledere på alle ledernivåer, ved Universitetet i Stavanger.

 

Se også under nyheter i Lederhåndbok og Medarbeiderhåndbok.


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (18.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol