Pasientsikkerhet til runde to i SFF


Pasientsikkerhetsmiljøet ved UiS er gått videre til andre runde i kampen om å oppnå status som Senter for fremragende forskning (SFF).

Totalt 150 søknader kom inn til Forskningsrådet. Av disse er 34 sentre nå invitert til å sende inn detaljert søknad om å bli nytt SFF.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med å gå videre til runde to. Det er en anerkjennelse av et langsiktig arbeid i forskergruppen «Quality and Safety in Healthcare Systems» og i forskningssenteret SEROS. Nå starter imidlertid jobben med å levere en enda bedre søknad til trinn to, sier professor Karina Aase, som leder forskergruppen ved UiS.

Søknadene er vurdert av en internasjonal vitenskapelig komité. Komiteen har bestått av «generalister» som spenner over et bredt spekter av fag. De har alle bred erfaring fra forskning på høyt internasjonalt nivå og fra ledelse av større forskningsaktiviteter.

Tre søknader

UiS leverte totalt tre SFF-søknader: matte/fysikk-miljøet, risikostyring og samfunnssikkerhet og pasientsikkerhet. Det er kun pasientsikkerhetssøknaden som har gått videre til annen runde.

Pasientsikkerhet har blitt et etablert fag- og forskningsfelt de siste ti årene. Arbeidet med å ivareta og fremme kvalitet og pasientsikkerhet i helsesystemer har høy prioritet i Norge. Allikevel opplever rundt hver tiende pasient en uønsket hendelse når de mottar helsetjenester både i Norge og i andre vestlige land.

Forskningen ved UiS er tverrfaglig og forskerne har bakgrunn innenfor samfunnssikkerhet, risikostyring, helse og medisin, endringsledelse, sosiologi, psykologi, brukermedvirkning og organisasjons- og arbeidslivsfag.

Neste runde

Søknadsfristen til trinn to er 25. mai. Søknadene vil bli vurdert av internasjonale fageksperter med kompetanse på søknadenes fagområder. Rangering av søknadene foretas av en ny internasjonal vitenskapelig komité før Forskningsrådets styreutvalg foretar tildeling i desember.

Søkerne til trinn to inviteres til et informasjonsmøte hos Forskningsrådet 8. april. Et viktig punkt på agendaen er sentrenes budsjettering.

Internasjonal forskningsfront

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet for å organisere seg i sentre der ambisiøse vitenskapelige mål nås gjennom samarbeid og langsiktig grunnfinansiering, heter det på Forskningsrådets nettsider.

  • Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.
  • Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder er viktig for å nå målene.

Se hvilke sentre som er invitert med til runde to


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (17.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Karina Aase
– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med å gå videre til runde to, sier professor Karina Aase.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no